Personīgo datu izmantošana un izpaušana.

Webpasaule.lv izmantos Jūsu personīgos datus tikai portāla rediģēšanas tehniskajiem nolūkiem, lai sniegtu Jums pieeju īpašai informācijai, vai arī, lai uzturētu ar Jums sakarus. Webpasaule.lv nepārdos informāciju trešajām pusēm. Webpasaule.lv darbinieki apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un pakļauties konfidencialitātes neizpaušanas līgumam (KNL).