1. Veicot pirkumu interneta veikalā webpasaule.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
  2. Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
  3. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
  4. Sazināties ar mums pa tālr. 29800400 vai rakstīt uz e-pastu webpasaule@inbox.lv.
  5. Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no preces saņemšanas atgriezt preci pārdevējam. Nosūtīt pa pastu vai nogādāt personiski mūsu veikalā "Asorti" Salnas ielā 5, Rīga, LV-1021 (darba laiki : pirmdien-piektdien 11-19).
  6. Atsakoties no produkta klients sedz piegādes izdevumus pilnā apmērā.
  7. Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, mums ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs brīdināja mums par atgriešanu , atmaksāt Jums preču vērtību. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ. Mēs atmaksājam naudu tikai uz  bankas kontu, no kura Jūs norēķinās par preci.